wow andaman เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์

ทริป ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก

 เกาะสิมิลัน (แบบไปกลับ)
รวม

 • รถรับส่ง จากที่พัก เขาหลัก
 • อาหาร เช้า กลางวัน เย็น
 • อุปกรณ์ดำน้ำ ไกด์ ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าอุทยานคนไทย

ไม่รวม

 • รับส่ง จากภุเก็ต เพิ่มคนละ 300 บาท
 • ค่าอุทยานต่างชาติคนละ 500 บาท
1999 บ. 1599 บ.

เกาะสิมิลัน (แบบไปกลับ) Early Bird
รวม

 • รถรับส่ง จากที่พัก เขาหลัก
 • อาหาร เช้า กลางวัน เย็น
 • อุปกรณ์ดำน้ำ ไกด์ ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าอุทยานคนไทย
 • ออกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

ไม่รวม

 • โปรแกรมนี้ไม่รับส่งจากภูเก็ต
 • ค่าอุทยานต่างชาติคนละ 500 บาท
2,299 1,799 

เกาะสุรินทร์ (แบบไปกลับ)
รวม

 • รถรับส่ง จากที่พัก เขาหลัก
 • อาหาร เช้า กลางวัน เย็น
 • อุปกรณ์ดำน้ำ ไกด์ ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าอุทยานคนไทย

ไม่รวม

 • รับส่ง จากภุเก็ต เพิ่มคนละ 300 บาท
 • ค่าอุทยานต่างชาติคนละ 500 บาท
2299 บ.  1799 บ.

 

**เด็ก : อายุ 3-11 ปี
**ค่าอุทยานต่างชาติเพิ่ม 500 บาท
**หากเรือไม่ออกเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย คืนเงินเต็มจำนวน
***ราคานี้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรม

หมู่เกาะสิมิลัน(ปกติ)

 • ยินดีต้อนรับท่านสู่ท่าเรือส่วนตัว ว้าว อันดามัน พนักงานจะนำท่านลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า และ รับอุปกรณ์สำหรับดำน้ำตื้น

 • ออกเดินทางจากท่าเรือด้วยเรือสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลัน

 • เดินทางถึงเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ท่านสามารถดื่มด่ำและชมทัศนียภาพบนชายหาด บริเวณเกาะ ท่านจะได้พบกับค้างคาวแม่ไก่เกาะอยู่ตามต้นไม้ และนกชาปิไหน ซึ่งเป็นนกที่หาไดด้ยากมากชนิดหนึ่งในประเทศไทย

 • สนุกสนานกับการดำน้ำดูปลาที่เกาะปายู (เกาะ 7) และชมปะการังใต้ท้องทะเล ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิด

 • ท่านจะได้เพลิดเพลินกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์แสนอร่อยที่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) และ ยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับหินเรือใบ ที่ตั้งเด่นอยู ณ จุดชมวิว รวมถึงเห็นวิวอ่าวเกือกหรือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า Donald Duck Bay

 • เดินทางถึงเกาะบางู (เกาะ 9) ดำน้ำตื้นดูปลาสวยงามนานาชนิด ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะ และ เพลิดเพลินกับอาหารว่างแบบบุฟเฟ่ต์

 • เดินทางกลับสู่ท่าเรือส่วนตัว ว้าว อันดามัน โดยสวัสดิภาพ และเพลิดเพลินกับอาหารว่างแบบบุฟเฟ่ต์

หมายเหตุ

*โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศที่ยากต่อการคาดเดา และโปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ป่วยที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง

โปรแกรม เกาะสิมิลัน ( Early Bird)

 • ยินดีต้อนรับท่านสู่ท่าเรือส่วนตัว ว้าว อันดามัน พนักงานจะนำท่านลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า และ รับอุปกรณ์สำหรับดำน้ำตื้น

 • ออกเดินทางจากท่าเรือด้วยเรือสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลัน

 • เดินทางถึงเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ท่านสามารถดื่มด่ำและชมทัศนียภาพบนชายหาด บริเวณเกาะ ท่านจะได้พบกับค้างคาวแม่ไก่เกาะอยู่ตามต้นไม้ และนกชาปิไหน ซึ่งเป็นนกที่หาไดด้ยากมากชนิดหนึ่งในประเทศไทย

 • ท่านจะได้เพลิดเพลินกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์แสนอร่อยที่เกาะสิมิลัน

 • สนุกสนานกับการดำน้ำดูปลาที่เกาะปายู (เกาะ 7) และชมปะการังใต้ท้องทะเล ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิด

 • เดินทางถึงเกาะบางู (เกาะ 9) ดำน้ำตื้นดูปลาสวยงามนานาชนิด ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะ และ เพลิดเพลินกับอาหารว่างแบบบุฟเฟ่ต์

  14.30

  เดินทางถึง เกาะ 8 หินเรือใบ ชมวิวที่แสนประทับใจ

 • เดินทางกลับสู่ท่าเรือส่วนตัว ว้าว อันดามัน โดยสวัสดิภาพ และเพลิดเพลินกับอาหารว่างแบบบุฟเฟ่ต์

หมายเหตุ

*โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศที่ยากต่อการคาดเดา และโปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ป่วยที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง

 


โปรแกรม

หมู่เกาะสุรินทร์

          เดินทางถึงท่าเรือส่วนตัว ว้าว อันดามัน เช็คอิน รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ชา กาแฟ ก่อนที่จะรับอุปกรณ์สำหรับดำน้ำ

 • ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท

 • เดินทางถึงหมู่เกาะสุรินทร์แวะชมหมู่บ้านมอแกน เยียมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน แวะดำน้ำ จุดแรกอ่าวสับปะรดสัมผัสความงามของโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงาม

 • รับประทานอาหารเที่ยงบนร้านอาหารของอุทยานฯ บนเกาะสุรินทร์เหนือ

 • ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำที่เรียกกันว่าหมู่บ้านปลานีโม่ เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาการ์ตูนที่กำลังเริงร่า กับดอกไม้ทะเล แวะดำน้ำบริเวณอ่าวแม่ยาย ตื่นตาตื่นใจกับปลามากมายหลากหลายชนิด

 • เดินทางออกจากหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ท่าเรือ ว้าว อันดามัน เพลิดเพลินกับอาหารว่างก่อนกลับโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นรถตู้นำท่านเดินทางกลับโรงแรม


หมายเหตุ

*หมู่เกาะสุรินทร์ไม่ได้เปิดให้บริการทุกวัน เรือจะออกให้บริการเฉพาะวันที่กำหนดไว้เท่าน้น หมู่เกาะสุรินทร์มจุดดำน้ำประมาณ 10 จุดที่มีความสวยงามเหมาะสำหรับ การดำน้ำดูปะการัง สำหรับการกำหนดจุดดำน้ำ บริษัทจะดูสภาพอากาศและสภาวะคลื่นลม และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศที่ยากต่อการคาดเดา และโปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ป่วยที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง