Seastar เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย

การจอง

 • สอบถามที่นั่ง หรือที่พักก่อน ผ่านโทร 099 969 1988 หรือไลน์ ไอดี @Thailandlism.com (มี@นำหน้า)
 • จองทริปคนละ 500 บาท / ทริปที่พัก คนละ 1000 บาท ที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 • รับใบเดินทางผ่าน อีเมล หรือไลน์

เงื่อนไข

 •  เด็กอายุ 4-11 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซ.ม.)
 • ไม่รวมค่าอุทยานชาวต่างชาติ ทริปละ 500 บาท
 • หากเรือไม่ออก เพราะสภาพอากาศ เราคืนเงินค่าทริปเต็มจำนวน

ข้อแนะนำ

 • สำหรับทริป เกาะสิมิลัน หรือเกาะสุรินทร์ ท่าเรืออยู่ใกล้เขาหลัก หากพักเขาหลักได้จะดี
 • สำหรับทริป เกาะรอก หรือเอ่าวพังงา ท่าเรืออยู่ ในภูเก็ต พักตรงไหนก็ได้ในภูเก็ต
 • โทรสอบถามก่อนวางแผนการพักก่อนจองได้ครับ

ทริป

ราคา

 

เกาะสิมิลัน ไป-กลับ

รวม

 • รวมอาหาร 3 มื้อ,อุปกรณ์ดำน้ำ,ไกด์,ประกัน
 • ค่าอุทยานคนไทย,รับ-ส่งฟรี เขาหลัก

ไม่รวม

 • ค่าอุทยานต่างชาติ 500 บาท/คน
 • รับ ส่ง เขตภูเก็ต วันละ 300 บาท/คน

ผู้ใหญ่ 1999 บ.

.

เกาะสุรินทร์ ไป-กลับ SEASTAR

โปรแกรม (ที่ไป)

โดดเด่นที่ ดำน้ำ 3 จุดและได้ไปอ่าวไม้งาม

 • แวะชมหมู่บ้านมอร์แกน
 • ดำน้ำที่อ่าวเต่า
 • ทานข้าวเที่ยง อ่าวไม้งาม
 • ดำน้ำที่อ่าวแม่ยาย
 • ดำน้ำที่อ่าวสัปปะรด

รวม

 • รวมอาหาร 3 มื้อ,อุปกรณ์ดำน้ำ,ไกด์,ประกัน
 • ค่าอุทยานคนไทย,รับ-ส่งฟรี เขาหลัก

ไม่รวม

 • ค่าอุทยานต่างชาติ 500 บาท/คน
 • รับ ส่ง เขตภูเก็ต วันละ 300 บาท/คน

ผู้ใหญ่ 2150บ.

เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน (แบบค้างเกาะ)

รวม

 • รวมอาหาร 6 มื้อ,อุปกรณ์ดำน้ำ,ไกด์,ประกัน
 • ค่าอุทยานคนไทย,รับ-ส่งฟรี เขาหลัก

ไม่รวม

 • ค่าที่พัก ที่เกาะสิมิลัน
 • พักเรือ MVคูณ seastar  2000 บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • พักบ้านแอร์อุทยาน  2000 บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • พักบ้านพัดลม  1000  บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • เต๊นท์พร้อมเครื่่องนอน 570 บาท/หลัง/คืน/2คน
 • ค่าอุทยานต่างชาติ 500 บาท/คน
 • รับ ส่ง เขตภูเก็ต  300 บาท/คน

ผู้ใหญ่ 4400 บ.

เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน (แบบค้างเกาะ)

รวม

 • รวมอาหาร 9 มื้อ,อุปกรณ์ดำน้ำ,ไกด์,ประกัน
 • ค่าอุทยานคนไทย,รับ-ส่งฟรี เขาหลัก

ไม่รวม

 • ค่าที่พัก ที่เกาะสิมิลัน
 • พักเรือ MVคูณ seastar  2000 บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • พักบ้านแอร์อุทยาน  2000 บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • พักบ้านพัดลม  1000  บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • เต๊นท์พร้อมเครื่่องนอน 570 บาท/หลัง/คืน/2คน
 • ค่าอุทยานต่างชาติ 500 บาท/คน
 • รับ ส่ง เขตภูเก็ต  300 บาท/คน
 ผู้ใหญ่ 5400 บ.

เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน (ค้างเกาะ)

รวม

 • รวมอาหาร 6 มื้อ,อุปกรณ์ดำน้ำ,ไกด์,ประกัน
 • ค่าอุทยานคนไทย,รับ-ส่งฟรี เขาหลัก

ไม่รวม

 • ค่าที่พัก ที่เกาะสุรินทร์
 • พักบ้านแอร์อุทยาน  3000 บาท/ห้อง/คืน/4คน
 • พักบ้านพัดลม  2000  บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • เต๊นท์พร้อมเครื่องนอน 570 บาท/หลัง/คืน/2คน
 • ค่าอุทยานต่างชาติ 500 บาท/คน
 • รับ ส่ง เขตภูเก็ต  300 บาท/คน
 ผู้ใหญ่ 4950 บ.

เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน (ค้างเกาะ)

รวม

 • รวมอาหาร 9 มื้อ,อุปกรณ์ดำน้ำ,ไกด์,ประกัน
 • ค่าอุทยานคนไทย,รับ-ส่งฟรี เขาหลัก

ไม่รวม

 • ค่าที่พัก ที่เกาะสุรินทร์
 • พักบ้านแอร์อุทยาน  3000 บาท/ห้อง/คืน/4คน
 • พักบ้านพัดลม  2000  บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • เต๊นท์พร้อมเครื่องนอน 570 บาท/หลัง/คืน/2คน
 • ค่าอุทยานต่างชาติ 500 บาท/คน
 • รับ ส่ง เขตภูเก็ต  300 บาท/คน
 ผู้ใหญ่ 5950 บ.

ตั๋วเรือ สิมิลัน (แบบไปค้าง อิสระ) จะไปค้างกี่วันก็ได้

รวม

 • ค่าอาหารเช้า กลางวัน วันไป
 • ค่าอาหารเย็นวันกลับ
 • ดำน้ำ 1 จุด เช้าวันไป
 • ดำน้ำ 1 จุดบ่ายวันกลับ
 • ค่าอุทยานคนไทย,รับ-ส่งฟรี เขาหลัก

ไม่รวม

 • ค่าที่พัก ที่เกาะสิมิลัน
 • พักเรือ MVคูณ seastar  2000 บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • พักบ้านแอร์อุทยาน  2000 บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • พักบ้านพัดลม  1000  บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • เต๊นท์พร้อมเครื่่องนอน 570 บาท/หลัง/คืน/2คน
 • ค่าอุทยานต่างชาติ 500 บาท/คน
 • รับ ส่ง เขตภูเก็ต  300 บาท/คน
 ผู้ใหญ่ 2700 บ.

ตั๋วเรือ สุรินทร์ (แบบไปค้าง อิสระ) จะไปค้างกี่วันก็ได้

รวม

 • ค่าอาหารเช้า กลางวัน วันไป
 • ค่าอาหารเย็นวันกลับ
 • ดำน้ำ 1 จุด เช้าวันไป
 • ดำน้ำ 1 จุดบ่ายวันกลับ
 • ค่าอุทยานคนไทย,รับ-ส่งฟรี เขาหลัก

ไม่รวม

 • ค่าที่พัก ที่เกาะสุรินทร์
 • พักบ้านแอร์อุทยาน  3000 บาท/ห้อง/คืน/4คน
 • พักบ้านพัดลม  2000  บาท/ห้อง/คืน/2คน
 • เต๊นท์พร้อมเครื่องนอน 570 บาท/หลัง/คืน/2คน
 • ค่าอุทยานต่างชาติ 500 บาท/คน
 • รับ ส่ง เขตภูเก็ต  300 บาท/คน
 ผู้ใหญ่ 3200 บ.

 

** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
** หากเรือไม่ออกเพราะสภาพอากาศไม่ดี คืนเงินเต็มจำนวน

เกาะสิมิลัน (ไป กลับ) seastar

08.30 น. พบกันที่ออฟฟิศซีสตาร์ เพื่อเช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน)
clock-s 09.00-09.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือส่วนตัวซีสตาร์ ทับละมุ โดยเรือเร็ว (Speed Boat) ที่ดีที่สุดในน่านน้ำอันดามัน
clock-s 10.20-10.50 น. ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่เกาะ 5 หรือ เกาะ 6
clock-s 11.45 น. เดินทางถึงเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำในหาดเจ้าหญิง (Princess Beach)
clock-s 12.00 น. รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์ของอุทยาน บนเกาะ 4
clock-s 13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะ 4 สำหรับช่วงบ่ายดำน้ำตื้นที่เกาะบางู (เกาะ 9) ที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม
clock-s 14.15 น. เดินทางถึงโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ซึ่งจุดนี้ท่านจะได้พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำ, ถ่ายรูป หรือปีน จุดชมวิวบนหินเรือใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน หรือท่านจะล้างตัว เปลี่ยนชุดแห้งที่เตรียมมาบนเกาะนี้ก็ได้ค่ะ
clock-s 14.30 น. นำท่านขึ้นชมหินเรือใบ สัญลักษณ์แห่ง “ทะเลสิมิลัน” ที่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) หรือเลือกพักผ่อน เล่นน้ำที่อ่าวเกือกอันงดงาม
clock-s 15.30 น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เพื่อเดินทางกลับท่าเรือส่วนตัว ซีสตาร์ ทับละมุ
clock-s 16.50 น. เดินทางกลับมาถึงท่าเรือส่วนตัวซีสตาร์ ทับละมุและส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ


สิ่งที่ต้องเตรียม:
 ชุดว่ายน้ำ, ผ้าเช็ดตัว, โลชั่นกันแดด, ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, หมวก, แว่นตากันแดด

ราคานี้รวม: ค่ารถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พัก, ไกด์นำเที่ยวมืออาชีพเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำ, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน, อาหารกลางวันแบบเซ็ตอย่างดี, ของว่าง, ผลไม้, เครื่องดื่มตลอดทริป, ประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง 500,000 บาท

 


 

 

เกาะสุรินทร์  (ไป กลับ) Seastar

clock-s 08.00 น. ทีมงานพร้อมต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว SeaStar น้ำเค็มมารีน่า เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่)
clock-s 09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือส่วนตัว SeaStar โดย Speed Boat เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน
clock-s 10.20 น. เดินทางถึงจุดดำน้ำตื้นจุดที่ 1 ณ ปลายแหลมช่องขาด อ่าวช่องขาด และเดินทางโดยเรือหางยาวเข้าชมหมู่บ้านมอแกนชมวิถีชีวิต บ้านเรือน อุดหนุนของที่ระลึกที่ทำด้วยมือจากชาวมอแกน ท่านที่ไม่ดำน้ำสามารถขึ้นเรือหางยาว เพื่อลงไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม หาดที่มีความสวยงาม และเงียบสงบ สัมผัสบรรยากาศที่แสนวิเศษอย่างเต็มที่ (ในวันที่น้ำลง และเรือเล็กเข้าไม่ได้ จะขึ้นเกาะ ณ อ่าวช่องขาดแทน)
clock-s 12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ที่ทำการอุทยานฯ เป็นเซทอาหารไทยพร้อมบริการเครื่องดื่ม และผลไม้ที่บาร์ซีสตาร์ หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
clock-s 13.30 น. เดินทางต่อเพื่อดำน้ำตื้นจุดที่ 2 ชมปะการัง ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน
clock-s 14.30 น. ดำน้ำตื้นจุดที่ 3 ณ อ่าวสับปะรด หรืออ่าวเต่า (มีไหล่ทวีปที่มองลงไปสุดลูกหูลูกตา)
clock-s 15.30 น. เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พร้อมกับความประทับใจ
clock-s 17.00 น. กลับถึงท่าเรือส่วนตัว SeaStar น้ำเค็มมารีน่า

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล

สิ่งที่ต้องเตรียม: ชุดว่ายน้ำ, ผ้าเช็ดตัว, โลชั่นกันแดด, ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, หมวก, แว่นตากันแดด

ราคานี้รวม: ค่ารถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พัก, ไกด์นำเที่ยวมืออาชีพเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำ, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน, อาหารกลางวันแบบเซ็ตอย่างดี, ของว่าง, ผลไม้, เครื่องดื่มตลอดทริป, ประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง 500,000 บาท

 


 

โปรแกรม เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

clock-s 08:30 น. ทีมงานพร้อมต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัวซีสตาร์ ทับละมุ เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง(ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่)
clock-s 09.00 น. เตรียมพร้อมและออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว(speed boat) จากท่าเรือส่วนตัวของซีสตาร์ ทับละมุ เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน
clock-s 10:20 น. ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่เกาะ 5 หรือ เกาะ 6
clock-s 11:30 น. พักผ่อนที่ชายหาดที่ขาวบริสุทธ์บนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ณ หาดเจ้าหญิง หรือ หาดเล็ก
clock-s 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ของอุทยาน บนเกาะ 4
clock-s 13:00 น. พบกับมัคคุเทศก์ประจำเกาะ และเช็คอินเข้าที่พักบนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4)
clock-s 15:00 น. ดำน้ำทางด้านเหนือ หรือ ด้านใต้ หรือ ด้านตะวันตก ของเกาะปายู(เกาะ 7)
clock-s 17:00 น. ใช้ช่วงเวลาโรแมนติก รับประทานอาหารเย็นสุดแสนพิเศษ พร้อมล่องเรือคูนชมพระอาทิตย์ตก
clock-s 19:30 น. เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
clock-s 08:00 น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือคูน โดยเชฟมืออาชีพ
clock-s 09:30 น. ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลามากมาย 2 จุด พร้อมล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะสิมิลัน
clock-s 11:00 น. รับประทานอาหารเที่ยงสุดแสนอร่อยบนเรือคูน
clock-s 12:00 น. เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก และนำมาไว้บริเวณหน้าที่ทำการอุทยาน
clock-s 13:00 น. เดินทางออกจากเกาะ 4 โดยเรือเร็ว (Speed Boat) เพื่อไปดำน้ำที่เกาะบางู (เกาะ 9) หรือทางด้านเหนือของเกาะ 8
clock-s 14:00 น. ตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และนำท่านขึ้นไปยังจุดชมทิวทัศน์หินเรือใบบนเกาะ สิมิลัน (เกาะ 8)
clock-s 15:30 น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เพื่อเดินทางกลับท่าเรือส่วนตัว ซีสตาร์ ทับละมุ
clock-s 16:50 น. เดินทางถึงท่าเรือส่วนตัวของซีสตาร์ ทับละมุ พร้อมการต้อนรับทุกท่านด้วย เครื่องดื่มหลากหลายชนิด อาหารว่าง ส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด ไอศครีม จากนั้นนำทุกท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

 


โปรแกรม เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน

clock-s 08:30 น. ทีมงานพร้อมต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัวซีสตาร์ ทับละมุ เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง(ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่)
clock-s 09.00 น. เตรียมพร้อมและออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว(speed boat) จากท่าเรือส่วนตัวของซีสตาร์ ทับละมุ เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน
clock-s 10:20 น. ดำน้ำ ชมฝูงปลา และประการังหลากสีสันอันอุดมสมบูรณ์ที่บริเวณเกาะ 5 และ เกาะ 6
clock-s 11:30 น. พักผ่อนที่ชายหาดที่ขาวบริสุทธ์บนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ณ หาดเจ้าหญิง หรือ หาดเล็ก
clock-s 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันสุดแสนอร่อยบนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4)
clock-s 13:00 น. พบกับมัคคุเทศก์ประจำเกาะ และเช็คอินเข้าที่พัก (เกาะ 4)
clock-s 15:00 น. ดำน้ำทางด้านเหนือ หรือ ด้านใต้ หรือ ด้านตะวันตก ของเกาะปายู(เกาะ 7)
clock-s 18:00 น. ใช้ช่วงเวลาโรแมนติก รับประทานอาหารเย็นสุดแสนพิเศษ พร้อมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
clock-s 19:30 น. เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
clock-s 08:00 น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือคูน โดยเชฟมืออาชีพ
clock-s 09:30 น. สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการัง 2 จุดโดยเรือคูน “ราชาเรือแห่งทะเลสิมิลัน”
clock-s 11:00 น. รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมอาหารทะเลแสนอร่อยบนเรือคูน
clock-s 12:00 น. พักผ่อนบนชายหาดที่สุดแสนโรแมนติกของอ่าวฮันนีมูน (เกาะ 4)
clock-s 15:00 น. ดำน้ำทางด้านเหนือ หรือ ด้านใต้ หรือ ด้านตะวันตก ของเกาะปายู(เกาะ 7)
clock-s 17:00 น. เพลิดเพลินกับอาหารเย็นที่ถูกปรุงสดอย่างพิถีพิถันพร้อมกับล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
clock-s 19:30 น. กลับเข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

clock-s 08:00 น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือคูน โดยเชฟมืออาชีพ
clock-s 09:30 น. ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลามากมาย 2 จุด พร้อมล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะสิมิลัน
clock-s 11:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อยบนเรือคูนโดยเชฟที่อยู่เคียงข้างเกาะสิมิลันมากว่า 20 ปี
clock-s 12:00 น. เก็บสัมภาระออกจากที่พัก และนำมาไว้บริเวณหน้าที่ทำการอุทยาน
clock-s 13:00 น. เดินทางออกจากเกาะ 4 โดยเรือเร็ว (Speed Boat) เพื่อไปดำน้ำที่เกาะบางู (เกาะ 9) หรือทางด้านเหนือของเกาะ 8
clock-s 14:00 น. ตาตื่นใจกับหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และนำท่านขึ้นไปยังจุดชมทิวทัศน์หินเรือใบบนเกาะ สิมิลัน (เกาะ 8)
clock-s 15:30 น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เพื่อเดินทางกลับท่าเรือส่วนตัว ซีสตาร์ ทับละมุ
clock-s 16:50 น. เดินทางถึงท่าเรือส่วนตัวของซีสตาร์ ทับละมุ พร้อมการต้อนรับทุกท่านด้วย เครื่องดื่มหลากหลายชนิด อาหารว่าง ส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด ไอศครีม จากนั้นนำทุกท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

 


โปรแกรม เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน

clock-s 08.00 น. ทีมงานพร้อมต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว SeaStar บ้านน้ำเค็ม เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่)
clock-s 09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือส่วนตัว SeaStar โดย Speed Boat เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน
clock-s 10.20 น. เดินทางถึงอ่าวบอน ซึ่งเป็นอ่าวที่ชาวมอแกนเข้ามาตั้งรกราก และสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย Speed Boat ลอยลำ เพื่อชมหมู่บ้านมอแกนจากระยะไกล และฟังคำอธิบายเกี่ยวกับชาวมอแกนจากมัคคุเทศก์
clock-s 10.40 น. เดินทางถึงจุดดำน้ำตื้น ณ ปลายแหลมช่องขาด หรืออ่าวช่องขาด ท่านที่ไม่ดำน้ำสามารถขึ้นเรือหางยาว เพื่อลงไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม หาดที่มีความสวยงาม และเงียบสงบ สัมผัสบรรยากาศที่แสนวิเศษอย่างเต็มที่ (ในวันที่น้ำลง และเรือเล็กเข้าไม่ได้ จะขึ้นเกาะ ณ อ่าวช่องขาดแทน) พร้อมขนสัมภาระลงเกาะ
clock-s 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการ เป็นเซทอาหารไทยพร้อมบริการเครื่องดื่ม และผลไม้ที่บาร์ซีสตาร์ หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกที่ทำจากมือของชาวมอแกน
clock-s 13.30 น. พบมัคคุเทศก์ประจำเกาะ และเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก
clock-s 14.30 น. เดินเท้ากลับมายังจุดนัดพบ 200 เมตร ขึ้นเรือหางยาว เพื่อเดินทางไปดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ อ่าวสุเทพหรือเกาะมังกร
clock-s 16.30 น. นั่งเรือหางยาวกลับมายังจุดนัดพบ 200 เมตร เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยังอ่าวกระทิง เพื่อดูต้นกระทิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และรอชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า หรือเลือกกลับไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม
clock-s 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารสวัสดิการ หลังจากอิ่มหนำสำราญกับอาหารที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

clock-s 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสวัสดิการ
clock-s 09.00 น. อิสระเล่นน้ำหน้าหาดไม้งาม หรือดำน้ำตื้นชมฝูงลูกฉลามทางด้านทิศตะวันตกของอ่าวไม้งาม หรือเลือกเดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกน ณ อ่าวบอน
clock-s 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการ เป็นเซทอาหารไทยพร้อมบริการเครื่องดื่ม และผลไม้ที่บาร์ซีสตาร์ หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
clock-s 13.30 น. เดินทางต่อ เพื่อดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน
clock-s 14.30 น. ดำน้ำตื้น ณ อ่าวสับปะรด หรืออ่าวเต่า (มีไหล่ทวีปที่มองลงไปสุดลูกหูลูกตา)
clock-s 15.30 น. เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์พร้อมกับความประทับใจ
clock-s 17.00 น. กลับถึงท่าเรือส่วนตัว SeaStar บ้านน้ำเค็ม

 


โปรแกรม เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

clock-s 08.00 น. ทีมงานพร้อมต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว SeaStar บ้านน้ำเค็ม เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่)
clock-s 09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือส่วนตัว SeaStar โดย Speed Boat เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน
clock-s 10.20 น. เดินทางถึงอ่าวบอน ซึ่งเป็นอ่าวที่ชาวมอแกนเข้ามาตั้งรกราก และสร้างบ้าน เพื่ออยู่อาศัย Speed Boat ลอยลำ เพื่อชมหมู่บ้านมอแกนจากระยะไกล และฟังคำอธิบายเกี่ยวกับชาวมอแกนจากมัคคุเทศก์
clock-s 10.40 น. เดินทางถึงจุดดำน้ำตื้น ณ ปลายแหลมช่องขาด หรืออ่าวช่องขาด ท่านที่ไม่ดำน้ำสามารถขึ้นเรือหางยาว เพื่อลงไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม หาดที่มีความสวยงาม และเงียบสงบ สัมผัสบรรยากาศที่แสนวิเศษอย่างเต็มที่ (ในวันที่น้ำลง และเรือเล็กเข้าไม่ได้ จะขึ้นเกาะ ณ อ่าวช่องขาดแทน) พร้อมขนสัมภาระลงเกาะ
clock-s 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการ เป็นเซทอาหารไทยพร้อมบริการเครื่องดื่ม และผลไม้ที่บาร์ซีสตาร์ หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกที่ทำจากมือของชาวมอแกน
clock-s 13.30 น. พบมัคคุเทศก์ประจำเกาะ และเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก
clock-s 14.30 น. เดินเท้ากลับมายังจุดนัดพบ 200 เมตร ขึ้นเรือหางยาว เพื่อเดินทางไปดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ อ่าวสุเทพ หรือเกาะมังกร
clock-s 16.30 น. นั่งเรือหางยาวกลับมายังจุดนัดพบ 200 เมตร เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยังอ่าวกระทิง เพื่อดูต้นกระทิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และรอชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า หรือเลือกกลับไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม
clock-s 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารสวัสดิการ หลังจากอิ่มหนำสำราญกับอาหารที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

clock-s 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสวัสดิการ
clock-s 09.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 200 เมตร เพื่อนั่งเรือหางยาวออกเดินทางไปดำน้ำตื้น ณ อ่าวผักกาดเหนือ และอ่าวผักกาดใต้
clock-s 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการ เป็นเซทอาหารไทยพร้อมบริการเครื่องดื่ม และผลไม้ที่บาร์ซีสตาร์ หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
clock-s 13.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 200 เมตรอีกครั้ง เพื่อนั่งเรือหางยาวออกเดินทางไปชมหินกอง ดำน้ำตื้น ณ อ่าวโอ่ง และเกาะสต็อร์ค
clock-s 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารสวัสดิการ หลังจากอิ่มหนำสำราญกับอาหารที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินทางศึกษาธรรมชาติช่วงกลางคืน ชมปูไก่ และสัตว์หากินกลางคืนนานาชนิด

วันที่ 3

clock-s 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสวัสดิการ
clock-s 09.00 น. อิสระเล่นน้ำหน้าหาดไม้งาม หรือดำน้ำตื้นชมฝูงลูกฉลามทางด้านทิศตะวันตกของอ่าวไม้งาม หรือเลือกเดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกน ณ อ่าวบอน
clock-s 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการ เป็นเซทอาหารไทยพร้อมบริการเครื่องดื่ม และผลไม้ที่บาร์ซีสตาร์ หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
clock-s 13.30 น. เดินทางต่อ เพื่อดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน
clock-s 14.30 น. ดำน้ำตื้น ณ อ่าวสับปะรด หรืออ่าวเต่า (มีไหล่ทวีปที่มองลงไปสุดลูกหูลูกตา)
clock-s 15.30 น. เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์พร้อมกับความประทับใจ
clock-s 17.00 น. กลับถึงท่าเรือส่วนตัว SeaStar บ้านน้ำเค็ม